Wspomóż zbiórkę na cmentarzu


Kwota pieniędzy zebranych podczas kwesty na cmentarzu może być bardzo różna, w zależności od tego, ile czasu i wysiłku zostanie w nią włożone. Pieniądze często przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza, w tym kosztów napraw, ochrony i pielęgnacji zieleni.

Zbiórka charytatywna na cmentarzu - co zyskamy dzięki niej?

Niektóre cmentarze pokrywają ważne elementy finansowania, takie jak telewizja przemysłowa i inne zabezpieczenia, parkingi dla odwiedzających i oznakowanie. Kwota pieniędzy zebrana w ramach zbiórki na cmentarzu zależy także od jakości procesu zbiórki. Zły sposób pozyskiwania funduszy może zmniejszyć zebraną kwotę, a także zagrozić długoterminowej stabilności zbiórki. Każdy cmentarz ma swój własny budżet. Pokrywa on podstawowe koszty związane ze zbiórką, takie jak utrzymanie, administracja i koszty pracy strażników. Wysokość zebranej kwoty będzie zależała od liczby odwiedzających cmentarz i ich datków.

zbiorka cmentarz

Zbiórka charytatywna na cmentarzu

Zbiórka charytatywna na cmentarzu - jak można pomóc?

Jeśli zainspirował Cię potencjał dochodu ze zbiórki i chciałbyś, aby więcej osób wpłacało datki na cmentarz, to pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, jest przyjrzenie się własnemu zachowaniu. Co zyskujesz dzięki swoim wizytom na cmentarzu? Czego Ci brakuje, gdy Cię tam nie ma? Jak możesz sprawić, by stał się on dla Ciebie lepszym miejscem? Kiedy już określisz, czego chcesz, możesz zaangażować się w zbiórkę. Istnieje wiele sposobów, aby wesprzeć zbiórkę na cmentarzu.

W zależności od kwoty darowizny można uzyskać różne korzyści i ponieść różne koszty.

  • Przekaż darowiznę - najpopularniejszy sposób wsparcia zbiórki. Jest to najbardziej opłacalny sposób wsparcia cmentarza, ale nie będziesz mógł skorzystać z żadnych korzyści wymienionych powyżej.
  • Zostań Powiernikiem - składając miesięczną darowiznę w wysokości 50 funtów i więcej, możesz zostać Powiernikiem cmentarza. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z niektórych przywilejów Darczyńcy (np. bezpłatny parking), ale nie będziesz mógł głosować na WZA ani wpływać na proces zbiórki.
  • Zostań członkiem - składając jednorazową darowiznę możesz zostać członkiem cmentarza.

Zbiórka charytatywna na cmentarzu - dlaczego warto się w nią zaangażować?

Cmentarze są częścią naszej historii. Pomagają nam pamiętać o ludziach, którzy odeszli, pomagają nam zrozumieć naszą przeszłość i podejmować lepsze decyzje dotyczące przyszłości. Musimy być kreatywni i znajdować nowe sposoby zdobywania pieniędzy na cmentarze, ponieważ nie ma tego w wytycznych żadnych rządowych regulacji.

Ważne jest, by każdy nadal wspierał swój lokalny cmentarz. Cmentarze są miejscem refleksji i łączności z tymi, którzy odeszli wcześniej. Ofiarowując datek na rzecz cmentarza, pomagasz w jego utrzymaniu i sprawiasz, że staje się on lepszym miejscem dla Ciebie i innych odwiedzających.


Dodane przez użytkownika Admin · 04-07-22