Aktualności

VI kwesta na rzecz "Powązek Konina" * 1 listopada 2015

opublikowane: 03.11.2015, 00:54 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 03.11.2015, 00:54 ]

1 listopada 2015 r. na cmentarzach przy ulicy Kolskiej w Koninie odbyła się kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Dzięki zgodzie administratorów obu cmentarzy Komitet Społeczny Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Konina zorganizował po raz szósty zbiórkę do puszek. Zbiórka została zarejestrowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod numerem 2015/3911/KS i tam można śledzić jej wyniki. 

Akcję koordynowali Wanda Gruszczyńska, Damian Kruczkowski i Piotr Rybczyński. Oprócz członków Towarzystwa Przyjaciół Konina po puszki kwestarskie zgłosili się konińscy politycy, działacze społeczni bratnich organizacji, nauczyciele, samorządowcy, ludzie kultury. Z wielkim zaangażowaniem zachęcali do hojności (w kolejności zgłaszania się): Janina Rudnicka-Lewandowska, Aldona Olesiak, Tomasz Andrzej Nowak, Bogusław Gruszczyński, Tomasz Darul, Mateusz Szcześniak, Aleksandra Witkowska, Mariola Rakiewicz, Hanna Nowak, Tomasz Piotr Nowak, Justyna Król, Waldemar Duczmal, Renata Bielińska, Michał Kotlarski, Linda i Maciej Wisialscy, Ewa Gaj, Sławomir Lorek, Agnieszka i Piotr Korytkowscy, Józef Nowicki, Renata Lasota, Emilia Kruczkowska, Tomasz Komorowski, Magdalena Moks, Marta Olejniczak, Sebastian Łukaszewski, Karina Akseńczuk, Monika Marciniak, Jakub Piasecki, Magdalena Dobrowolska, Emilia i Hubert Bugajowie oraz Robert Brzęcki. Dzięki nim udało się zebrać 8841,96 zł i 1,64 euro, 5 pensów oraz dwie korony czeskie. 

Każdy darczyńca - mieszkaniec Konina, a także przyjezdni odwiedzający nasze miasto (mający tu pochowanych bliskich), mogli otrzymać symboliczną nalepkę świadczącą o złożonym datku. Wydział Promocji Miasta Konin przekazał zestaw upominków, którymi obdarowano bardziej szczodrych ofiarodawców. Zainteresowani postępem prac renowacyjnych w latach poprzednich dostawali ulotkę z informacją o odnowionych grobach wraz z umieszczonymi zdjęciami. Nagrobki poddane renowacji ze środków z poprzednich kwest (zarówno w części katolickiej i ewangelickiej) zostały zaopatrzone w stosowne tabliczki informacyjne - zwłaszcza nagrobek naprzeciw bramy głównej cmentarza katolickiego, w którym pochowane jest dziecko - Miecio Ściuborowski, który dotychczas był w opłakanym stanie. Podobnie stało się też z grobem ks. pastora Karola Henkela w 100 lat od jego śmierci.

W czasie trwania akcji media lokalne składały sprawozdania z jej przebiegu, nakręcony został materiał dla Teleskopu w TVP Poznań. Środki zebrane w 2015 roku przypuszczalnie trafią na renowację grobu rodziny Sztark na cmentarzu ewangelickim i odnowienia zniszczonego przez czynniki atmosferyczne grobowca rodziny Szmagier na części katolickiej. Brany pod uwagę jest również grób ks. Magotta. TPK podejmie starania o sfinansowanie budowy lapidarium na zabytkowe tablice na obu cmentarzach. 


Zdjęcia: https://www.facebook.com/tpk.konin 
Tekst Wanda Gruszczyńska i Bartosz Kiełbasa

Kwesta 2015 już za kilka dni!

opublikowane: 29.10.2015, 10:52 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 29.10.2015, 10:54 ]


Zapraszamy do współpracy

opublikowane: 02.04.2015, 13:54 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 02.04.2015, 13:57 ]

Zarząd TPK zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych współpracą w 2015 r. z zapytaniem o wycenę wybranych do odnowienia nagrobków.

Na posiedzeniu Zarządu TPK w dniu 23 marca 2015 r. wytypowano do odnowienia, ze środków zbiórki przeprowadzonej 1 listopada 2014 r., następujące nagrobki:

1) grób rodziny Kosztulskich (znajdujący się w obrębie kwatery A7 na planie cmentarza, poniżej grobu Zofii Urbanowskiej)

przewidywany zakres prac:

- oczyszczenie całości pomnika,

- uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
- odtworzenie napisów,
- zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

2) grób Miecia Ściuborowskiego, ur. w 1908 r. - zm. w 1911 r. (znajdujący się w obrębie kwatery C3 na planie cmentarza, naprzeciw bramy głównej po lewej stronie)

przewidywany zakres prac:

- wzmocnienie fundamentu i wypoziomowanie grobu,

- oczyszczenie pomnika,
- usuniecie zmurszałych fragmentów,
- uzupełnienie ubytków,
- montaż zdjęcia nagrobnego,
- zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

3) grób ks. Karola Henkela (znajdujący się w obrębie kwatery E4 na cmentarzu ewangelicko augsburskim, na prawo od alejki wiodącej od bramy głównej w stronę krzyża)

przewidywany zakres prac:

- oczyszczenie całości pomnika (łącznie z elementami metalowymi),

- uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
- odtworzenie krzyża,
- zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

Zarząd TPK oczekuje na wycenę prac stanowiącą wstępną propozycję przedmiotu umowy. Oferenci zobowiązani są złożyć w formie e-mail: powazki.konina@gmail.com, lub osobiście siedzibie TPK w budynku MBP, Filia Starówka w Koninie przy ul. Z. Urbanowskiej 1 do 7 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00.

Zarząd wraz z członkami Komisji Rewizyjnej rozpatrzy nadesłane oferty na najbliższym posiedzeniu, w terminie do dnia 12 kwietnia 2015 r.


Zapłonął znicz pamięci

opublikowane: 23.10.2014, 12:55 przez Powązki Konina

Akcja ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI '2014 rozpoczęła się 19.10.2014 r. W Koninie nie mogło się to odbyć bez Iwony Krzyżak redaktor Radia Merkury, które zainicjowało cykliczne wydarzenie. W tym roku uczestnicy spotkali się na cmentarzu przy ul. Kolskiej (wcześniej m.in. na Placu Wolności, czy za parkiem miejskim). Po raz piąty w wydarzeniu uczestniczył Sławomir Lorek, aktualnie wiceprezydent Konina. Przybył również Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Konina Piotr Rybczyński omówił genezę odwiedzanych w tym roku grobów. Niestety, w mogile kryjącej prochy osób zmarłych w wyniku nalotów hitlerowców w pierwszych dniach września na koniński dworzec kolejowy i drogę do Warszawy zostały pochowane osoby nieznane z imienia i nazwiska stąd też zapewnie nigdy nie poznamy ich wcześniejszych losów.Znicze zapalili m. in. Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i licznie przybyli mieszkańcy Konina i Goliny. Leżacy opodal grób 46 ofiar egzekucji 10 listopada 1939 roku za parkiem w Koninie kryje prochy m. in. kierownika szkoły w Grodźcu Józefa Pęcherskiego i nauczyciela z Kleczewa Franciszka Swoszewskiego. Ciała m. in. Stanisława Kwileckiego z Grodźca, Krystyny i Czesława Freudenreichów z Koła zostały po wojnie ekshumowane na inne cmentarze. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Koninie Andrzej Łącki zaprosił pana Jana Kujawę, który we wrześniu 1039 roku jako 17-letni młodzieniec przyjechał do wuja w Koninie prosto z wojskowej szkoły dla małoletnich. Pan Jan wspominał, jak z harcerzami na noszach nosił do szpitala rannych w wyniku nalotów niemieckich. Wspomnienia zilustrowały fotografie bombardowanego dworca kolejowego z ósmego numeru "Rocznika Konińskiego".

Iwona Krzyżak, redaktor RADIA MERKURY, podziękowała za udział w akcji i pamięć o niewinnych ofiarach hitlerowskiego terroru. Uczestniczący w akcji cykliści CIKLO PTTK i przyjaciele udali się z cmentarza na rowerowe zakończenie sezonu.
 
tekst i zdjęcia
Wanda Gruszczyńska

Kwesta 2014 już tuż tuż...

opublikowane: 23.10.2014, 12:21 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 23.10.2014, 12:21 ]

W najbliższych dniach po raz już piąty Komitet Społeczny Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Konina przeprowadzi publiczną zbiórkę pieniędzy mając za cel renowację nagrobków zabytkowych, o wartościach artystycznych bądź upamiętniających osoby szczególne dla naszego miasta i regionu.

Do tej pory dzięki ofiarności Państwa i wspierających nas instytucji takich jak: Urząd Miasta Konina, Bank Spółdzielczy w Koninie, Parafia św. Bartłomieja w Koninie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie, Konimpex Sp. z o.o. udało się odnowić serię perełek naszych nekropolii. Są wśród nich grób zbiorowy ofiar nalotu z 1939r., gróby Jana Kiegla, Walentego Modrzejewskiego, Teodora Bacciarellego, Stefanii Esse, Anny Klosse; groby A.i A. Kaweckich i dr Romana Ostrzyckiego, rodziny Reymondów, hr. Wincentego Wodzińskiego, Waleriana Gorochowa i sąsiadujący z nim bezimienny grób prawosławny. Udało się ponadto przeprowadzić prace konserwatorskie na grobie Józefa Zielińskiego, Alfonsa Friemana (ojca kompozytora Witolda Friemana) i sąsiadującym z nim grobie Fryderyki Schmidt. Na niektórych odnowionych pomnikach umieściliśmy ponadto tabliczki informujące o spoczywających pod nimi osobach. Kolejne tabliczki są w opracowaniu.
 
Tegoroczną zbiórkę zaczynamy 1 listopada 2014 o godzinie 8:00. Wtedy też zobaczą Państwo naszych kwestarzy i członków Towarzystwa Przyjaciół Konina. Zbiórka potrwa tylko do godziny 16:00 – warto więc przyjść odpowiednio wcześnie i zabezpieczyć się w stosowny plik banknotów. W czasie kwesty datki zbierane będą w formie wpłat do puszek kwestarskich, którymi będą dysponowali odpowiednio oznaczeni członkowie TPK i zaproszeni przez nas goście (wśród nich senator Niewiarowski, poseł Tomasz P. Nowak, Starosta Konińska Małgorzata Waszak, Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki, przedstawiciele konińskich organizacji pozarządowych i mediów lokalnych).

Chcielibyśmy zaznaczyć, że w wyniku zbiórki przeprowadzonej w roku 2014 zamierzamy wyremontować groby znajdujące się zarówno na cmentarzu administrowanym przez Parafię pw. Św. Bartłomieja w Koninie, jak i Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. Św., Ducha w Koninie, a także  przeprowadzić prace wykończeniowe na dotychczas objętych remontami pomnikach. O zakresie podejmowanych prac zadecydują jak zwykle efekty Państwa szczodrości.

Pełnomocnicy Komitetu Społecznego

Piotr Pęcherski
Damian Kruczkowski
Maria Zelek


TPK: Zapytanie o cenę

opublikowane: 20.03.2014, 08:11 przez Powązki Konina

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zbiórki pieniędzy na rzecz renowacji zabytków konińskich nekropolii Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Konina postanowił zwrócić się do wszystkich osób zainteresowanych współpracą z TPK w roku 2014 z zapytaniem o wycenę prac wybranych do odnowienia nagrobków.

W roku 2014 Towarzystwo Przyjaciół Konina wytypowało:

1) grób Waleriana Gorochowa - zm. w 1909 roku rosyjskiego naczelnika poczty (więcej o zmarłym >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - odbudowa fundamentu,
    - oczyszczenie płyty,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - odtworzenie barierek,
    - odnowienie zdjęcia nagrobnego,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

2) sąsiadujący z grobem Waleriana Gorochowa bezimienny grób prawosławny, pozostałość po kwaterze prawosławnej

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie grobu,
    - uzupełnienie ubytków i zespolenie pęknięć,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

3) grób Alfonsa Friemanna, ojca prof. Witolda Friemanna (1889-1977, więcej o kompozytorze >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - wypoziomowanie grobu,
    - oczyszczenie płyty,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

4) grób Fryderyki Schmidt

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie grobu,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

5) grób Józefa Franciszka Zielińskiego - zm. w 1866 roku rachmistrza Powiatu Konińskiego (więcej o zmarłym >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie pomnika,
    - usunięcie zmurszałych fragmentów,
    - uzupełnienie ubytków,
    - odtworzenie wianka i krzyża,
    - odtworzenie napisów,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

Zarząd TPK czeka na wycenę prac stanowiącą wstępną propozycję przedmiotu umowy oferenci zobowiązani są złożyć w formie e-mail: powazki.konina@gmail.com, lub osobiście w siedzibie TPK w budynku MBP filia Starówka w Koninie przy ul. Z.Urbanowskiej 1 do 28 marca 2014 do godziny 15:00.

Zarząd wraz z członkami Komisji Rewizyjnej rozpatrzy nadesłane oferty na najbliższym posiedzeniu w piątek 28 marca 2014 po godz. 17tej.


z upoważnienia Zarządu TPK
Piotr Pęcherski
pełnomocnik (2) Komitetu Wsparcia
Renowacji Konińskich Nekropolii

Koncert Karnawałowy

opublikowane: 04.02.2014, 11:08 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 06.02.2014, 02:45 ]

Odeszła konińska Weneda

opublikowane: 30.01.2014, 04:52 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 30.01.2014, 07:29 ]

weneda

Wczoraj (29 stycznia 2014 r.) – w wieku 88 lat odeszła od nas konińska pisarka, Janina Perathoner ps. Weneda.

Urodziła się w Koninie 26 czerwca 1926 r. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła na Uniwersytet Poznański – Wydział Humanistyczny, na którym studiowała filologię polską. Stopień magistra filologii uzyskała 11 grudnia 1951 r. Poświęciła się zawodowi nauczycielskiemu i przez wiele lat pracowała w Technikum i Zasadniczej Szkole Górniczej w Koninie.

Przypomnijmy, że twórczość Janiny Perathoner (pseudonim literacki – Weneda) koncentruje się wokół Konina. Debiutowała powieścią historyczną „Słowiana”, którą wydała w 1987 r. Do dziś wydała: pięć tomików opowiadań i fragmentów powieści pod wspólnym tytułem „Opowieści Milowego Słupa”, powieści historyczne „Zmierzch chwały”, „Doktor Zemelius”, „Miecz i miłość”, „Dla nas nie ma róż”, „Światło w cieniach puszczy”, opracowanie pt. „Dzieje Tadeusza Kościuszki”, powieść opartą na motywach biograficznych pisarki Zofii Urbanowskiej „Zofia Kamila”, powieść futurystyczną „Powrót do Enklawy Przeszłości”, powieści „Uwikłani w cierniach”, „Emigracja”, Miłość po raz drugi” i opowieść dla dzieci „Przygody Dobrochny i psa Zagraja” oraz zbiór różnych form literackich „Silva rerum”. Niektóre wiersze z cyklu „Impresje” znalazły miejsce w albumie „Mój Konin” Włodzimierza Sznajdra.

Nagradzano Ją za talent pisarski.

Z inicjatywy „Przeglądu Konińskiego” osobom i instytucjom, które rozsławiają region koniński w Wielkopolsce, kraju i poza granicami przyznaje się statuetki Benedykta. W roku 1999 laureatką konkursu była Janina Perathoner.

W 2003 roku kapituła konkursu statuetki Złotego Konia przyznała Janinie Parathoner tytuł Człowieka Roku.

W 2012 roku Janina Parathoner „za pasję życia przejawiającą się w twórczości literackiej nawiązującej do ważnych dla Konina osób i wydarzeń” otrzymała Kariatydę Wielką przyznawaną przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wyróżniającym się animatorom kultury oraz osobom tworzącym i wspierającym kulturę, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju kultury.

W tym samym roku Pisarka – przez niektórych nazywana drugą Zofią Urbanowską – przekazała cały swój majątek miastu wraz z prawami autorskimi do swoich utworów.

W 2013 roku Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie uczynił Wenedę patronką działającego od 2009 roku Szkolnego Salonu Literackiego.

Podczas swoich 85. urodzin, które obchodziła mieszkając już w Państwowym Domu Opieki Społecznej mówiła, że ma jeszcze plany pisarskie. Zrezygnowała już z większych form literackich, ale nadal tworzy wiersze.

W cyklu wydawniczym znajduje się ostatnia książka Pisarki pt. Stanisław Staszic. Wyda ją w tym roku wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie SETIDAVA.

Msza żałobna odbędzie się 1 lutego o godz. 14, w kościele p.w. św. Bartłomieja w Koninie, uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej.

Dla osób, które wezmą udział w ostatniej drodze Janiny Perathoner podstawiony będzie autokar, który zapewni przewóz z kościoła na cmentarz.

tekst za www.mbp.konin.pl

Hołd Zofii Urbanowskiej

opublikowane: 30.12.2013, 15:14 przez Powązki Konina


Pożegnanie Ewy Grętkiewicz

opublikowane: 21.11.2013, 02:40 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 21.11.2013, 02:41 ]

Ewa rodzina cz-bOdeszła od nas 13 listopada.

W lipcu 2012 skończyła pisanie ostatniego swojego tekstu ”Życie bez baterii”. Kończyła go dyktując, bo nie radziła już sobie z klawiaturą. W nim napisała m.in.:

Ja na przykład chcę, w tę ostatnią podróż wyruszyć w żółtej sukience, w kolorze słońca. I niech ktoś zaśpiewa dla mnie piosenkę Agnieszki Osieckiej, brawurowo kiedyś wykonywanej przez Kalinę Jędrusik „Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać...”
I niech mi nie kupują kwiatów, bo jak mówiła moja babka czarownica, nie zawsze ten, kto paradnie chowany trafi do Królestwa Niebieskiego, bo Pan Bóg kwiatów nie będzie rachował a tylko dobre uczynki zważy i grzechy policzy.
Niech przyniosą książki dla dzieci, bo to one meblują nam głowy. I oby te książki trafiły do biblioteki w Starym Koninie, bo tak trudno o nowości, i są drogie. Zresztą co pisarka innego może ofiarować swoim czytelnikom?
Miałam i mam nadal przekonanie, że należy przede wszystkim inwestować w dzieci, rozwijać ich wrażliwość, właśnie miedzy innymi przez czytanie.
Stąd pomysł na dobre książki, napisane prostym językiem, preferujące dobro, miłość, przyjaźń, bez popadania w tani dydaktyzm. I okazało się, że to co się łatwo czyta, niekoniecznie się łatwo pisze, ale ja lubię wyzwania.

Msza żałobna odbędzie się 30 listopada 2013 roku o godz. 12 w Koninie, w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Szpitalnej 28, uroczystości pogrzebowe – na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej.

Wolą Zmarłej było nie składanie kwiatów. W czasie prowadzonej podczas uroczystości kwesty koleżeńskiej, będzie możliwość przekazania datków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (filia Starówka) na zakup książek dla dzieci.

Dziękujemy Ci Ewo...

tekst za www.mbp.konin.pl

i witamy na Powązkach Konina.

1-10 of 95